O NÁS A OKOLÍ


Karlova Studánka je lázeňské místo, vyhledávané  především pro čistotu ovzduší, kterou mu  dodávají okolní Jeseníky a jejich horské bystřiny, 
dotvářející zdejší horské klima.         
Leží v nadmořské výšce 800 m,  

pod nejvyšší horou Moravy - Pradědem. Lesy, obklopující Karlovu Studánku ze všech stran, jsou součástí více než tisíc km2 území, Národní přírodní rezervace Praděd.

Karlova Studánka vyniká unikátním architektonickým stylem budov horského charakteru.
Má cca 250 trvale žijících obyvatel
 a zabírá katastrální území o velikosti 46 ha.  
K občanské vybavenosti (drobné zboží, pekařství, cukrárna, restaurace, kavárna, partner-pošta, bankomat, Info-centrum, kosmetika), přispívají svojí činností drobní podnikatelé a především zdejší  klimatické lázně.

POPLATEK OBCI

Poplatek Obci ve výši 15 Kč/noc platí osoby
ve věku od 18let, které přechodně a za úplatu pobývají
v Karlově Studánce jinak, než pracovně.

Poplatek Obci neplatí osoby s průkazem ZTP,
osoby s průkazem ZTP/P a jejich průvodci;
osoby, na které náležejí přídavky na děti
a osoby starší 70let.

V souladu se Zák. č. 565/1990 Sb. v pl. znění
a Vyhl. Obce Karlova Studánka.