O NÁS "V KARLOVCE"


Karlova Studánka je lázeňské místo, vyhledávané  především pro čistotu ovzduší, kterou mu  dodávají okolní Jeseníky a jejich horské bystřiny,  dotvářející zdejší horské klima.         Leží v nadmořské výšce 800 m,  

pod nejvyšší horou Moravy - Pradědem. Lesy, obklopující Karlovu Studánku ze všech stran, jsou součástí více než tisíc km2 území,
národní přírodní rezervace Praděd v Jeseníkách.


Karlova Studánka vyniká unikátním architektonickým stylem budov horského charakteru. Má cca 250 trvale žijících obyvatel
 a zabírá katastrální území o velikosti 46 ha.  
K občanské vybavenosti (drobné zboží, pekařství, cukrárna, restaurace, kavárna, partner-pošta, bankomat, Info-centrum, kosmetika), přispívají svojí činností drobní podnikatelé a především zdejší  klimatické lázně.

POPLATEK OBCI

Poplatek Obci ve výši 15 Kč/noc platí osoby
ve věku od 18let, které přechodně a za úplatu pobývají v Karlově Studánce jinak, než pracovně.

Poplatek Obci neplatí osoby s průkazem ZTP, osoby s průkazem ZTP/P a jejich průvodci; osoby, na které náležejí přídavky na děti
a osoby starší 70let.

V souladu se Zák. č. 565/1990 Sb. v pl. znění
a Vyhl. Obce Karlova Studánka.