POPLATEK OBCI


Poplatek ve výši 15 Kč/noc platí osoby od 18let, které přechodně 
a za úplatu pobývají v Karlově Studánce jinak, než pracovně.
Poplatek Obci neplatí osoby s průkazem ZTP, osoby s průkazem ZTP/P a jejich průvodci, osoby, na které náležejí přídavky 
na děti a osoby starší 70let.

V souladu se Zák. č. 565/1990 Sb. v pl. znění a Vyhl. Obce Karlova Studánka.