KARLOVA STUDÁNKA


Karlova Studánka je lázeňské místo, vyhledávané především pro čistotu ovzduší, kterou mu dodávají okolní Jeseníky a jejich horské bystřiny, dotvářející zdejší horské klima. Leží v nadmořské výšce 800 m,  pod nejvyšší horou Moravy - Pradědem. Lesy, obklopující Karlovu Studánku téměř ze všech stran, jsou součástí více než tisíc km2 území, národní přírodní rezervace Praděd v Jeseníkách.

Karlova Studánka vyniká unikátním architektonickým stylem budov horského charakteru. Má cca 250 trvale žijících obyvatel a zabírá katastrální území o velikosti 46 ha.                K občanské vybavenosti (drobné zboží, pekařství, cukrárna, restaurace, kavárna, partner-pošta, bankomat, Info-centrum, kosmetika), přispívají svojí činností především zdejší lázně.

POPLATEK OBCI

Poplatek obci ve výši 15 Kč/noc platí osoby ve věku od 18let, které přechodně a za úplatu pobývají v Karlově Studánce jinak, než pracovně. Poplatek Obci neplatí osoby na komplexní lázeňské péči hrazené zdravotní pojišťovnou, osoby s průkazem ZTP, osoby s průkazem ZTP/P  a jejich průvodci, osoby, na které náležejí přídavky na děti

a osoby starší 70let.    
V souladu se Zák. č. 565/1990 Sb. v pl. znění