KARLOVA STUDÁNKA

Karlova Studánka je lázeňské místo, vyhledávané především pro čistotu ovzduší, kterou mu dodávají okolní Jeseníky a jejich horské bystřiny, dotvářející zdejší horské klima. Leží v průměrné nadmořské výšce 800 m, na východní straně úpatí Pradědu (nejvyšší hora Moravy), v údolí řeky Bílé Opavy.  Lesy, obklopující Karlovu Studánku téměř ze všech stran, jsou součástí více než tisíc km2 území, národní přírodní rezervace Praděd v Jeseníkách. Tradice říká, že je zde nejčistší vzduch ve střední Evropě. Navzdory své vysoké poloze mají lázně v důsledku chráněné polohy poměrně mírné podhorské podnebí.

Karlova Studánka má cca 250 trvale žijících obyvatel a zabírá katastrální území o velikosti téměř 46 ha.  K občanské vybavenosti (drobné zboží, cukrárny, restaurace, partner-pošta, bankomat, Infocentrum, kosmetika, půjčovna elektrokol), přispívají svojí činností drobní podnikatelé, Horské lázně a obec. Lázeňské místo Karlova Studánka se pyšní unikátním architektonickým stylem horských budov.

Poplatek z pobytu obci Karlova Studánka

Obec Karlova Studánka v souladu se Zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zavedla obecně závaznou vyhláškou poplatek z pobytu ve výši 21 Kč/povinná osoba/noc. Poplatek z pobytu je od poplatníka povinen vybrat plátce poplatku, který úplatný pobyt poplatníkovi poskytl. 
Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby stanovené zákonem.