KARLOVA STUDÁNKA


Karlova Studánka je lázeňské místo, vyhledávané především pro čistotu ovzduší, kterou mu dodávají okolní Jeseníky a jejich horské bystřiny, dotvářející zdejší horské klima. Leží v nadmořské výšce 800 m,  

pod nejvyšší horou Moravy - Pradědem. Lesy, obklopující Karlovu Studánku téměř ze všech stran, jsou součástí více než tisíc km2 území,
národní přírodní rezervace Praděd v Jeseníkách.

Karlova Studánka vyniká unikátním architektonickým stylem budov horského charakteru. Má cca 250 trvale žijících obyvatel a zabírá katastrální území o velikosti 46 ha.  K občanské vybavenosti (drobné zboží, pekařství, cukrárna, restaurace, kavárna, partner-pošta, bankomat, Info-centrum, kosmetika),
přispívají svojí činností především zdejší lázně a drobní podnikatelé.


POPLATEK OBCI

Poplatek Obci ve výši 15 Kč/noc platí osoby ve věku od 18let, které přechodně        a za úplatu pobývají v Karlově Studánce jinak, než pracovně. 

Poplatek Obci neplatí osoby s průkazem ZTP, osoby s průkazem ZTP/P  a jejich průvodci; osoby, na které náležejí přídavky na děti a osoby starší 70let. 

V souladu se Zák. č. 565/1990 Sb. v pl. znění a Vyhl. Obce Karlova Studánka.