KARLOVA STUDÁNKA

Karlova Studánka je lázeňské místo, vyhledávané především pro čistotu ovzduší, kterou mu dodávají okolní Jeseníky a jejich horské bystřiny, dotvářející zdejší horské klima. Leží v průměrné nadmořské výšce 800 m, na východní straně úpatí Pradědu (nejvyšší hora Moravy), v údolí řeky Bílé Opavy.  Lesy, obklopující Karlovu Studánku téměř ze všech stran, jsou součástí více než tisíc km2 území, národní přírodní rezervace Praděd v Jeseníkách. Tradice říká, že je zde nejčistší vzduch ve střední Evropě. Navzdory své vysoké poloze mají lázně v důsledku chráněné polohy poměrně mírné podhorské podnebí.

Karlova Studánka má cca 250 trvale žijících obyvatel a zabírá katastrální území o velikosti téměř 46 ha.  K občanské vybavenosti (drobné zboží, cukrárny, restaurace, partner-pošta, bankomat, Infocentrum, kosmetika, půjčovna elektrokol), přispívají svojí činností drobní podnikatelé, Horské lázně a obec. Lázeňské místo Karlova Studánka se pyšní unikátním architektonickým stylem horských budov.

Poplatek z pobytu obci Karlova Studánka

Poplatek z pobytu obci Karlova Studánka ve výši 21 Kč/noc platí osoby ve věku od 18let, které přechodně a za úplatu pobývají v Karlově Studánce jinak, než pracovně. Poplatek z pobytu obci neplatí osoby stanovené  Zákonem číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 3b.