PODMÍNKY PRONÁJMU


PŘÍJEZD A PŘEVZETÍ APARTMÁNU
Nájemce přijíždí v ujednaném dni mezi 14.00 a 17.00 h; pokud je ujednaný den dnem pracovním, mezi 16.00 a 19.00 h;
apartmán přebírá uklizený a bez závad. 
PARKOVÁNÍ
K apartmánu náleží jedno parkovací místo.  

FORMALITY PŘI PŘÍJEZDU
Nájemce hradí v hotovosti poplatek z úplatného pobytu v obci Karlova Studánka a ev. doplatek nájmu.
Nájemce a pronajímatel připojují podpis ke Smlouvě o nájmu na dobu určitou.
PŘEDÁNÍ APARTMÁNU A ODJEZD
Nájemce předává pronajímateli apartmán zpět uklizený a bez závad v ujednaném dni v rozmezí 08.00 až 10.00 h. 


UDRŽITELNOST

Udržitelnost v kontextu pronájmu apartmánů je praktická schopnost uspokojit základní potřeby nájemců dneška bez ohrožení  schopnosti uspokojit základní potřeby nájemců budoucích při udržení kvality a úrovně prostředí. Je dbáno ohleduplnosti vůči lidem, zařízení a přírodě. Jsou šetřeny provozní náklady; činěna opatření proti únikům tepla, plýtvání elektřinou a vodou, vzniku nadbytečné vlhkosti a tvorbě plísní, škodám na zařízení a vstupu osob ve Smlouvě... neuvedených. 

NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ 
V domě a u jeho vchodů se nekouří.
NOČNÍ KLID
Doba od 22:00 h do 07:30 h je nočním klidem.
DENNÍ KLID
Do apartmánů a na vnitřní schodiště se nevstupuje ve venkovní obuvi.
Sportovní potřeby a kočárky nejsou vnášeny do domu, jsou uzamykány do vyhrazeného prostoru.
V apartmánech a na zahradě nejsou povoleny návštěvy, večírky, oslavy apod. akce; za klidné chování a bezpečnost dětí zodpovídá doprovod, děti nejsou nikdy ponechány bez dozoru (pes/kočka dtto). 
VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ VODA
Vytápění a dodávka teplé vody jsou nastaveny adekvátně provozu domu a nočnímu klidu; přiměřeně jsou využita ustanovení Vyhlášky MPO č. 194/2007 Sb. a předpisy související.  
VĚTRÁNÍ
Každý  řádně větrá a před otevřením okna v otopném období (1. září až 31. května následujícího roku), hlavici na topném tělese ručně nastaví na minimum a po zavření okna ji zase vrací zpět do původní polohy.
PRANÍ A SUŠENÍ PRÁDLA
Nájemce v případě potřeby přeprání/usušení vlastních oděvů využívá samoobslužnou prádelnu pro veřejnost (provozovatel Horské lázně Karlova Studánka), cca 300 m od domu v budově čp. 26 (za wellness bazénem).
ÚKLID APARTMÁNU
Nájemce zajišťuje úklid apartmánu, zejm. závěrečný úklid (svlečené lůžkoviny; umyté a uklizené nádobí; vynesené odpadky, čisté podlahy a KWC). 
TŘÍDĚNÍ ODPADU 
Každý je povinen třídit odpad (plast, sklo a papír ukládat do kontejnerů ustavených obcí cca 50 m od domu do kopce); komunální odpad, který nelze více roztřídit pak ukládat do popelnic u domu.
UŽÍVÁNÍ ZAHRADY
Vyčleněnou část zahrady o rozloze 900 m2 je možno užívat v období bez sněhu, za bezpečnost dětí, pořádek, nelámání zeleně, navracení zapůjčených předmětů zpět do chatky a uzamykání chatky, zodpovídá doprovod dětí.  
ODKLÍZENÍ SNĚHU 
Zapojení nájemce do odklízení sněhu ze schodiště je dobrovolné a s přibývajícím věkem pronajímatelů s díky vítáno :-).