POPTÁVKA K PRONÁJMU


Rezervace pro období školních prázdnin dětí provádíme pouze k pronájmům apartmánů sobota až sobota. 

Apartmán předáváme nájemci v ujednaném dni od 14.00 do 17.00 h, pokud je ujednaný den dnem pracovním, pak od 16.00 do 19.00 h. Apartmán nájemce předává uklizený zpět pronajímateli vždy do 10.00 h. 
Pro přípravu smlouvy požadujeme a poskytujeme známé a pravdivé údaje, které se dotýkají smluvního vztahu a jsou nezbytné k úkonům k jeho plnění, přičemž je zaručeno soukromí a ochrana údajů nájemce.