PRONÁJEM


Rezervace pro období školních prázdnin dětí provádíme pouze k pronájmům
v intervalech sobota - sobota.
Na poptávku zájemce učiníme nabídku.
V případě souhlasu zájemce s podmínkami pronájmu a nabídkou,
a po dodání údajů pro přípravu smlouvy, zaregistrujeme objednávku.
Po obdržení požadované platby ve stanovené lhůtě, 
zaregistrujeme rezervaci.
Pokud ve stanovené lhůtě od zájemce neobdržíme požadovanou platbu, 

registrace objednávky je zrušena automaticky.
Apartmán předáváme nájemci v ujednaném dni od 14.00 do 18.00 h, 
pokud je ujednaný den dnem pracovním, pak od 16.00 do 20.00 h.
Apartmán nájemce předává uklizený zpět pronajímateli vždy do 10.00 h.


Pronájmy apartmánů poskytujeme smluvně, bez jiných, než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Nejsme osobami podnikajícími v ubytovacích službách dle živnost. zákona. 

Pro přípravu smlouvy požadujeme a poskytujeme pravdivé údaje, 
které se dotýkají smluvního vztahu, jsou známé a nutné k úkonům  nezbytným pro jeho plnění; přičemž je zaručena ochrana dat a osobních údajů nájemce, a respektováno soukromí.