PRONÁJEM


ZALOŽENÍ REZERVACE 

Rezervace pro období školních prázdnin dětí provádíme pouze 
k pronájmům apartmánů v intervalu sobota až  sobota.

Na poptávku zájemce učiníme nabídku. 
V případě souhlasu zájemce s nabídkou a po dodání údajů pro přípravu smlouvy, zaregistrujeme objednávku. 
Po obdržení požadované platby zaregistrujeme rezervaci.

Pokud ve stanovené lhůtě neobdržíme požadované údaje a platbu, rezervace neproběhne.

Pro přípravu smlouvy požadujeme a poskytujeme známé a pravdivé údaje, které se dotýkají smluvního vztahu a jsou nezbytné k úkonům
k jeho plnění, přičemž je zaručeno soukromí a ochrana údajů nájemce.