PRONÁJEM

Rezervace pro období školních prázdnin dětí provádíme pouze k pronájmům apartmánů v intervalu sobota až  sobota.
Na poptávku zájemce učiníme nabídku.
V případě souhlasu zájemce s nabídkou, podmínkami pronájmu, a po dodání údajů pro přípravu smlouvy, zaregistrujeme objednávku.
Po obdržení požadované platby ve stanovené lhůtě provedeme rezervaci.
Pokud ve stanovené lhůtě od zájemce neobdržíme požadovanou úhradu,  registraci objednávky zrušíme.
Apartmán předáváme nájemci v ujednaném dni od 14.00 do 17.00 h, pokud je ujednaný den dnem pracovním, pak od 16.00 do 19.00 h.
Apartmán nájemce předává uklizený zpět pronajímateli vždy do 10.00 h.
Nejsme osobami podnikajícími v ubytovacích službách dle živnost. zákona. Pronájmy apartmánů poskytujeme smluvně, bez jiných, než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Pro přípravu smlouvy požadujeme a poskytujeme známé a pravdivé údaje, které se dotýkají smluvního vztahu a jsou nezbytné k úkonům k jeho plnění, přičemž je zaručeno soukromí a ochrana údajů nájemce.