PRONÁJEM


ZALOŽENÍ REZERVACE
Na poptávku zájemce učiníme nabídku k pronájmu. 
Po obdržení údajů pro přípravu smlouvy k pronájmu zaregistrujeme objednávku. 

ZPOZORNĚTE PROSÍM! Dokud neobdržíme požadované údaje, apartmán je stále nabízen dalším zájemcům.
Po obdržení požadované platby k pronájmu zaregistrujeme rezervaci.
ZPOZORNĚTE PROSÍM! Pokud ve stanovené lhůtě neobdržíme požadovanou platbu, objednávka zanikne.